UA-68571407-1

Media Coverage

 • Zelfs een hijskraan kan op stroom - NRC

  Zelfs een hijskraan kan op stroom - NRC

  26.12.2017. Elektrisch rijden In 2017 zijn alle grote autofabrikanten elektrisch rijden serieus gaan nemen. Maar dat ging niet vanzelf.

  Vindt volledige stuk hier (de laatste zes paragrafen betreffen mijn onderzoek)

 • Onder de vleugel of onder de duim - FD (opinie stuk)

  Onder de vleugel of onder de duim - FD (opinie stuk)

  18/11/2017. Opinie | Succesvolle duurzame start-ups laten zich vaak opkopen door gevestigde spelers. Dat brengt gevaren met zich mee.

  Vindt het volledige artikel hier

 • Waarom onze staal-, chemie- en betonfabrieken zo ontzettend langzaam vergroenen - Nemokennislink

  Waarom onze staal-, chemie- en betonfabrieken zo ontzettend langzaam vergroenen - Nemokennislink

  11/7/2017 Een internationaal project inventariseert de kenmerken en problemen van de duurzaamheidstransitie in de zware industrieën

  “De zware industrie kan veel sneller duurzamer worden dan we denken, schrijft de duurzaamheidsbeweging Urgenda in zijn nieuwste rapport. Daarvoor moeten we eerst begrijpen waarom industrieën zo ontzettend langzaam vergroenen, betoogt innovatiewetenschapper Joeri Wesseling van het Copernicus Instituut in Utrecht.” Dit stuk geeft aan waar in het innovatiesysteem van de zware industrieën, de problemen voor een verduurzaamheidstransitie liggen.

  For more info see: Nemokennislink

 • Zware industrieën lopen achter in duurzaamheidstransitie - Nieuwsbrief Milieu & Economie

  Zware industrieën lopen achter in duurzaamheidstransitie - Nieuwsbrief Milieu & Economie

  12/6/2017 De duurzaamheidstransitie van de zware industrie loopt tegen enkele grote problemen aan. Dit stuk inventariseert drie van de meest belangrijke: problemen in de industrie, de markt en beleid, en suggereert enkele oplossingen

  Hoewel er veel radicale, duurzame innovaties doorbreken in sectoren als energie en transport, lopen zware industrieën achter. Sterke mondiale concurrentiedruk beperkt hun vermogen tot dergelijke innovaties en maakt het moeilijk de 2050 emissiereductiedoelen voor zware industrieën te halen. Er zijn daarom meer innovatie-inzichten voor deze industrieën nodig.

  Zware industrieën zijn energie-intensieve procesindustrieën die natuurlijke materialen converteren in basismaterialen, welke bouwstenen vormen voor onze maatschappij. Voorbeelden zijn de staal-, aluminium-, chemie-, cement-, glas- en papier- en pulpindustrieën. Het conversieproces vraagt zeer veel energie en veroorzaakt het leeuwendeel van de 30% wereldwijde broeikasgasemissies waarvoor industrie verantwoordelijk is. Om de opwarming van de aarde beneden de 2 graden te houden, heeft de EU een emissiereductiedoel gesteld van 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990. Het realiseren van deze reductie vergt de doorbraak van radicale, duurzame innovaties.

  Een internationaal team van onderzoekers van ondermeer de Universiteit Utrecht voerde een studie uit om te verklaren waarom zware industrieën achterlopen in de duurzaamheidstransitie [1]. Zij brachten de kenmerken van het innovatiesysteem van zware industrieën in kaart en onderzochten welke factoren de doorbraak van deze innovaties tegenhouden. Dit artikel vestigt de aandacht op factoren die te maken hebben met 1) de industriestructuur, 2) de vraagzijde en 3) beleid.

  Voor meer info, zie: Nieuwsbrief Milieu & Economie

 • Interview Radio1

  Interview Radio1

  Einde hybride auto na afschaffen fiscale voordelen?

  We hadden er nooit aan moeten beginnen, dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes over de jarenlange fiscale voordelen op hybride auto’s. Het zou de overheid 6 miljard euro hebben gekost. Daarom schrapt hij vrijwel alle belastingvoordelen voor deze auto’s, maar betekent dat ook het einde van de ambities voor het hybride rijden? Eric bespreekt het met Roy Kleijwegt, journalist bij Autoweek en Joeri Wesseling, van het Copernicus Instituut aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de introductie van de elektrische auto.

  Zie het volledige interview hier.

 • Hoe doen ze dat? - FD Outlook

  Hoe doen ze dat? - FD Outlook

  24/6/2015. Het waren vijanden, het werden bondgenoten. Hoe brak de Californische overheid het verzet van de auto-industrie en wat kan de Europese overheid hiervan leren?

  front FDFD1FD2FD3FD4

 • Zonder strijd geen stekkerauto - Trouw

  Zonder strijd geen stekkerauto - Trouw

  4/2/2015. Gevestigde autofrabrikanten zijn niet dol op stekkerauto's. Joeri Wesseling ontdekte waarom die toch ontwikkeld worden.

 • Joeri Wesseling pleit voor sturend technologiebeleid, 'Speel autofabrikanten tegen elkaar uit' - De Ingenieur

  Joeri Wesseling pleit voor sturend technologiebeleid, 'Speel autofabrikanten tegen elkaar uit' - De Ingenieur

  8/3/2015. Autofabrikanten hangen altijd aan de rem als het gaat om strenge uitstootnormen, en de Europese autoriteiten blijken gevoelig voor die druk. Volgens onderzoeker dr. Joeri Wesseling levert het Californische model meer succes. Dat dwingt fabrikanten een minimumpercentage duurzame voertuigen te verkopen. ‘De bedrijven gaven hun verzet op en gingen innoveren.’

 • Automakers innoveren in 't geniep - NRC

  Automakers innoveren in 't geniep - NRC

  26&27&30/1/2015. Interview. Joeri Wesseling onderzocht de introductie van de elektrische auto. Die kwam er pas na veel gekonkel.

 • Verdeel en heers leidt tot innovatieve auto's - Volkskrant

  Verdeel en heers leidt tot innovatieve auto's - Volkskrant

  2/2/2015. Overheden die duurzame innovatie in de auto-industrie willen stimuleren, moeten Machiavelli bestuderen. Verdeel en heers helpt de status-quo bij gevestigde autofabrikanten te doorbreken, waardoor deze eerder hun verzet tegen vernieuwingen loslaten en afzonderlijk gaan investeren in innovatie.

 • Autofabrikanten en elektrisch rijden: van tegenwerken naar innoveren - OneWorld

  Autofabrikanten en elektrisch rijden: van tegenwerken naar innoveren - OneWorld

  22/1/2015. Met ongeveer 45.000 elektrische voertuigen op de weg is Nederland een voorloper op het gebied van elektrisch vervoer. De toename van het aantal elektrische auto’s wereldwijd is echter niet zonder slag of stoot verlopen. Promovendus Joeri Wesseling constateert dat autofabrikanten in krap 25 jaar een ontwikkeling hebben doorgemaakt van verzet tegen schonere autotechnologie naar innovatiedrang.

 • Succesvolle combinatie Nederlands klimaat- en industriebeleid voor stekkerauto - Algemeen Dagblad

  Succesvolle combinatie Nederlands klimaat- en industriebeleid voor stekkerauto - Algemeen Dagblad

  29/9/2015 Veel autolanden concurreren met industriepolitiek: zij investeren veel in stekkerauto-R&D om de competenties van hun autofabrikanten te stimuleren en economisch succes in de toekomst te garanderen. Nederland combineerd industriebeleid succesvol met klimaatbeleid door ook aantrekkelijke fiscale voordelen te leveren op de aankoop van stekkerauto's. Dit heeft tot veel succesvolle ondernemersactiviteit geleid en onder andere hierdoor heeft Tesla haar Europees hoofdkantoor naar Amsterdam gehaald en afgelopen vrijdag zelfs haar montagefabriek in Tilburg geopend. Daarnaast staat Nederland wereldwijd tweede in de adoptie van stekkerauto's. Een kritische noot: de subsidies zijn niet handig in combinatie met de tankpas die leaserijders krijgen bij hun plug-in hybride. Hier is van geleerd aangezien vanaf volgend jaar de bijtelling wordt opgeschroefd naar 15% en vanaf 2019 is deze gelijk aan normale auto's.

  ad