UA-68571407-1
List

Vanwege het belang van een duurzamer vervoerssysteem worden geregeld beleidsinterventies toegepast om gevestigde autofabrikanten nieuwe, schone voertuigtechnologieën te laten ontwikkelen. Gevestigde autofabrikanten hebben in het verleden zulke beleidsinterventies echter vaak tegengehouden of vertraagd. Een van de meest ingrijpende beleidsinterventies ter verduurzaming van het vervoerssysteem is het ‘Zero Emission Vehicle’ (ZEV) mandaat in Californië.

Wij onderzochten hoe gevestigde autofabrikanten en coalities van autofabrikanten hun politieke strategieën met betrekking tot dit mandaat veranderden in de periode van 2000 tot 2013. Voor het inzichtelijk maken van bedrijfspolitieke strategieën en de onderliggende tactieken en acties maken we gebruik van de ‘Corporate Political Activities’ literatuur. Onze longitudinale case studie put uit een database bestaande uit 263 documenten en rapporten, 5 transcripties van openbare hoorzittingen, 61 brieven van de auto-industrie en 16 aanvullende interviews met betrokkenen.

We ontdekten dat autofabrikanten in de bestudeerde periode steeds minder defensief en meer proactief en nalevend worden in hun politieke strategieën ten opzichte van het mandaat. De coalities van autofabrikanten blijven echter relatief defensief in hun politieke acties; zij blijven het ‘vuile werk’ van de autofabrikanten doen. Met deze studie bieden we inzicht in de bedrijfspolitieke activiteiten die autofabrikanten gebruiken om beleidsmakers te beïnvloeden. Om met de oppositie vanuit de industrie tegen beleidsinterventies om te gaan, suggereert dit onderzoek dat wanneer beleidsmakers de industrie willen raadplegen, zij vooral met de individuele bedrijven in gesprek moeten gaan in plaats van met coalities van bedrijven zoals brancheorganisaties. Daarnaast zouden beleidsmakers er goed aan doen het beleid zo op te zetten dat het de concurrentie tussen bedrijven stimuleert, aangezien dit het verzet vanuit een gesloten industriefront breekt. Tot slot kunnen beleidsmakers ook tegenwerking vanuit de industrie verminderen door technologieforcerend beleid aan te vullen met initiatieven gericht op vraag- en infrastructuur ontwikkeling.

  Posts

1 2 3 32
January 28th, 2014

You think water moves fast? You should see ice

In WordPress version 2.9, a new filter was added to make changing the string in the excerpt. Do not use both of these methods in the same WordPress installation. Use the one appropriate for your WordPress version.

August 17th, 2019

Legit Mail Order Bride

Finding a bride by means of the mail is a strategy older than everybody. It actually drew back in the […]

August 17th, 2019

IECs extremely recommend Facilitate Class associated with 2017

IECs extremely recommend Facilitate Class associated with 2017 New changes to often the SAT, slated to primicia in Walk 2016, […]

August 17th, 2019

Winning the particular Financial Aid Adventure Families have a very better probability of winning

Winning the particular Financial Aid Adventure Families have a very better probability of winning the school loans game by just […]

August 17th, 2019

College-Level Spanish Study Slowly and gradually Changes Focus

College-Level Spanish Study Slowly and gradually Changes Focus Once upon a time, Turner was the dialect is paperhelp legit of […]

August 16th, 2019

4 fast methods for composing an absolute Academic Essay

4 fast methods for composing an absolute Academic Essay Composing a educational essay can be a straightforward work after learning […]

August 16th, 2019

How to Write a Successful Statement of Purpose with this particular Format

How to Write a Successful Statement of Purpose with this particular Format The hardest part of any written piece is […]

August 16th, 2019

That you can make money online through academic writing if you are here, you already know

That you can make money online through academic writing if you are here, you already know Simple tips to differentiate […]

August 16th, 2019

Act essay score percentiles&Academic Freelance Online work

Act essay score percentiles&Academic Freelance Online work It??™s feasible that these modifications will dissuade colleges from utilizing the essay within […]

August 16th, 2019

Technical adventure partnership getting ready for the big apple sportsbetting. Show Incorporated inks bond for arriving MegaLotto.com sector

Technical adventure partnership getting ready for the big apple sportsbetting. Show Incorporated inks bond for arriving MegaLotto.com sector National lottery and video […]

August 16th, 2019

The significance of 4.0 GPA in university training for student’s learning procedure

The significance of 4.0 GPA in university training for student’s learning procedure Frequently, the overall tips have a tendency to […]