UA-68571407-1

Missie-gedreven innovatiebeleid voor energie- en klimaatambities

Academic PublicationsNederlands
Borgingscommissie Energieakkoord Socio-Economische Raad (SER)
Publication year: 2018

Macht, energie en vermogen (open access)

Academic PublicationsNederlands
J. Hoffman, M. Smink, J.H. Wesseling
Tijdschrift Milieu, 2, p.40-42
Publication year: 2015

Wie wil werken aan de energietransitie, stuit onvermijdelijk op een klassieke waarheid: de wereld veranderen is, naar zijn aard, ook een machtsact. Het beter begrijpen van dat verschijnsel is een belangrijke voorwaarde voor het versterken van het vermogen om daarmee om te gaan. Uit recent onderzoek blijkt dat er goede mogelijkheden zijn om het vermogen van partijen tot transitiehandelen de ruimte te geven.

Prikkels en kansen voor duurzame innovatie (open access)

Academic PublicationsNederlands
J.H. Wesseling, E.M.M.I. Niesten, J.Faber, M.P. Hekkert
Economisch Statistische Berichten, 99, 4676, p. 10-12
Publication year: 2014

De prikkel om te innoveren in duurzame technologieën ontbreekt vaak in gevestigde bedrijven. Radicale innovatie ondermijnt de competenties die ten grondslag liggen aan de winstgevende concurrentiepositie van gevestigde bedrijven. Aan de hand van investeringen in elektrische auto’s, gedaan door de vijftien grootste autofabrikanten, wordt aangetoond dat het juist de minder succesvolle bedrijven zijn die radicaal innoveren.

De politieke strategieën van autofabrikanten ten opzichte van milieubeleid in Californië

Academic PublicationsNederlands
J.H. Wesseling, J.C.M. Farla en M.P. Hekkert
Tijdschrift Vervoerswetenschappen, 51, 2, p.68 - 91
Publication year: 2015

Vanwege het belang van een duurzamer vervoerssysteem worden geregeld beleidsinterventies toegepast om gevestigde autofabrikanten nieuwe, schone voertuigtechnologieën te laten ontwikkelen. Gevestigde autofabrikanten hebben in het verleden zulke beleidsinterventies echter vaak tegengehouden of vertraagd. Een van de meest ingrijpende beleidsinterventies ter verduurzaming van het vervoerssysteem is het ‘Zero Emission Vehicle’ (ZEV) mandaat in Californië.

Wij onderzochten hoe gevestigde autofabrikanten en coalities van autofabrikanten hun politieke strategieën met betrekking tot dit mandaat veranderden in de periode van 2000 tot 2013. Voor het inzichtelijk maken van bedrijfspolitieke strategieën en de onderliggende tactieken en acties maken we gebruik van de ‘Corporate Political Activities’ literatuur. Onze longitudinale case studie put uit een database bestaande uit 263 documenten en rapporten, 5 transcripties van openbare hoorzittingen, 61 brieven van de auto-industrie en 16 aanvullende interviews met betrokkenen.

We ontdekten dat autofabrikanten in de bestudeerde periode steeds minder defensief en meer proactief en nalevend worden in hun politieke strategieën ten opzichte van het mandaat. De coalities van autofabrikanten blijven echter relatief defensief in hun politieke acties; zij blijven het ‘vuile werk’ van de autofabrikanten doen. Met deze studie bieden we inzicht in de bedrijfspolitieke activiteiten die autofabrikanten gebruiken om beleidsmakers te beïnvloeden. Om met de oppositie vanuit de industrie tegen beleidsinterventies om te gaan, suggereert dit onderzoek dat wanneer beleidsmakers de industrie willen raadplegen, zij vooral met de individuele bedrijven in gesprek moeten gaan in plaats van met coalities van bedrijven zoals brancheorganisaties. Daarnaast zouden beleidsmakers er goed aan doen het beleid zo op te zetten dat het de concurrentie tussen bedrijven stimuleert, aangezien dit het verzet vanuit een gesloten industriefront breekt. Tot slot kunnen beleidsmakers ook tegenwerking vanuit de industrie verminderen door technologieforcerend beleid aan te vullen met initiatieven gericht op vraag- en infrastructuur ontwikkeling.